Bán Cá đĩa

Khoảng giá

3 kết quả tìm được

Cá dĩa bột xanh
  • Giá: 10.000 đ
  • Ngày đăng: 06/11/2018
  • Địa điểm: Đà Nẵng
LƯU TIN
Cá dĩa bột xanh, size 1.5-2 cm
  • Giá: 10.000 đ
  • Ngày đăng: 26/10/2018
  • Địa điểm: Đà Nẵng
LƯU TIN
Bán cá dĩa dưa hấu
  • Giá: 100.000 đ
  • Ngày đăng: 28/08/2018
  • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN