Bán cây cảnh

Khoảng giá

3,107 kết quả tìm được

Cây sim rừng lâu năm
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Ngày đăng: 24/09/2018
 • Địa điểm: Bình Dương
LƯU TIN
Hồ non bộ mini
 • Giá: 300.000 đ
 • Ngày đăng: 21/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bán cây tùng
 • Giá: 10.000.000 đ
 • Ngày đăng: 20/09/2018
 • Địa điểm: Quảng Ngãi
LƯU TIN
Cây ổi
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: Bình Định
LƯU TIN
Cây trầm thị
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: Bình Định
LƯU TIN
Cây nho nho
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: Bình Định
LƯU TIN
Cây linh sâm 86 zin
 • Giá: 550.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây khế nôm đẹp
 • Giá: 150.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây khế Nhật đế đẹp quái
 • Giá: 300.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây vạn niên tùng
 • Giá: 450.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây mai chiếu thủy
 • Giá: 350.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây sâm hương
 • Giá: 450.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây hồng ngọc mai
 • Giá: 450.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bán cây lộc vừng 30 năm tuổi
 • Giá: 6.000.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: Bình Dương
LƯU TIN
Cây để bàn
 • Giá: Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 13/09/2018
 • Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu
LƯU TIN