Bán cây cảnh

Khoảng giá

1,471 kết quả tìm được

Bán cây giống Sala (Ngọc Kỳ Lân) số lượng lớn nhỏ toàn quốc
 • Giá: 50.000 đ
 • Ngày đăng: 13/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bonsai sam hương mini
 • Giá: 700.000 đ
 • Ngày đăng: 13/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
4 cây sanh bonsai
 • Giá: 20.000.000 đ
 • Ngày đăng: 13/11/2018
 • Địa điểm: Đà Nẵng
LƯU TIN
Cây sanh bonsai
 • Giá: 20.000.000 đ
 • Ngày đăng: 13/11/2018
 • Địa điểm: Đà Nẵng
LƯU TIN
Cần bán cây bóng mát
 • Giá: 12.000.000 đ
 • Ngày đăng: 12/11/2018
 • Địa điểm: Đà Nẵng
LƯU TIN
Sam hương mini
 • Giá: 50.000 đ
 • Ngày đăng: 08/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bonsai mini
 • Giá: 2.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cần bán gốc cây vú sữa
 • Giá: 5.000.000 đ
 • Ngày đăng: 08/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Mai vàng
 • Giá: 170.000.000 đ
 • Ngày đăng: 08/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây trang sen
 • Giá: 850.000 đ
 • Ngày đăng: 06/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây sâm ngọc
 • Giá: 550.000 đ
 • Ngày đăng: 06/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây ổi lá kim
 • Giá: 650.000 đ
 • Ngày đăng: 06/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây khế chua khủng
 • Giá: 1.350.000 đ
 • Ngày đăng: 06/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây sâm trái bay rẻ
 • Giá: 200.000 đ
 • Ngày đăng: 06/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bonsai mini Sài Gòn
 • Giá: Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 06/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN