Bán cây cảnh Cây bonsai

Khoảng giá

486 kết quả tìm được

Cây ổi
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: Bình Định
LƯU TIN
Cây trầm thị
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: Bình Định
LƯU TIN
Cây nho nho
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: Bình Định
LƯU TIN
Cây linh sâm 86 zin
 • Giá: 550.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây khế nôm đẹp
 • Giá: 150.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây khế Nhật đế đẹp quái
 • Giá: 300.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây vạn niên tùng
 • Giá: 450.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây mai chiếu thủy
 • Giá: 350.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây sâm hương
 • Giá: 450.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây hồng ngọc mai
 • Giá: 450.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bán cây lộc vừng 30 năm tuổi
 • Giá: 6.000.000 đ
 • Ngày đăng: 18/09/2018
 • Địa điểm: Bình Dương
LƯU TIN
Cây trang đỏ lá nhỏ cụm 6 thân dính liền
 • Giá: 2.550.000 đ
 • Ngày đăng: 10/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây trang trắng lá nhỏ dáng bay
 • Giá: 2.150.000 đ
 • Ngày đăng: 10/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Linh sam đang hoa
 • Giá: 1.200.000 đ
 • Ngày đăng: 10/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây ngọa tùng đổ thành phẩm đế nôm cuộn
 • Giá: 750.000 đ
 • Ngày đăng: 07/09/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN