Bán cây cảnh Cây bonsai

Khoảng giá

270 kết quả tìm được

Bonsai sam hương mini
 • Giá: 700.000 đ
 • Ngày đăng: 13/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
4 cây sanh bonsai
 • Giá: 20.000.000 đ
 • Ngày đăng: 13/11/2018
 • Địa điểm: Đà Nẵng
LƯU TIN
Cây sanh bonsai
 • Giá: 20.000.000 đ
 • Ngày đăng: 13/11/2018
 • Địa điểm: Đà Nẵng
LƯU TIN
Sam hương mini
 • Giá: 50.000 đ
 • Ngày đăng: 08/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bonsai mini
 • Giá: 2.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây trang sen
 • Giá: 850.000 đ
 • Ngày đăng: 06/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây sâm ngọc
 • Giá: 550.000 đ
 • Ngày đăng: 06/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây ổi lá kim
 • Giá: 650.000 đ
 • Ngày đăng: 06/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây khế chua khủng
 • Giá: 1.350.000 đ
 • Ngày đăng: 06/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây sâm trái bay rẻ
 • Giá: 200.000 đ
 • Ngày đăng: 06/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bonsai mini Sài Gòn
 • Giá: Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 06/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây giấy Mỹ sống khỏe
 • Giá: 650.000 đ
 • Ngày đăng: 06/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Hồng ngọc mai
 • Giá: 150.000 đ
 • Ngày đăng: 05/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bán cây sứ bonsai
 • Giá: 850.000 đ
 • Ngày đăng: 05/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bonsai linh sam
 • Giá: 400.000 đ
 • Ngày đăng: 05/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN