Bán cây cảnh Cây bonsai

Khoảng giá

31 kết quả tìm được

Bán cây kim quýt
 • Giá: 39.000.000 đ
 • Ngày đăng: 29/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây linh sam bonsai
 • Giá: 2.900.000 đ
 • Ngày đăng: 29/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bonsai mini
 • Giá: 1.200.000 đ
 • Ngày đăng: 27/11/2018
 • Địa điểm: Kiên Giang
LƯU TIN
Cây bonsai
 • Giá: 1.200.000 đ
 • Ngày đăng: 21/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Mai chiếu thuỷ bonsai
 • Giá: 2.500.000 đ
 • Ngày đăng: 17/11/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Bán cây hoa ngũ sắc bon sai tại Cầu Giấy, Hà Nội
 • Giá: 100.000.000 đ
 • Ngày đăng: 17/11/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bonsai mini
 • Giá: 50.000 đ
 • Ngày đăng: 16/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Hồng ngọc mai
 • Giá: 50.000 đ
 • Ngày đăng: 15/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bán cây khế gân tại Hà Nội
 • Giá: Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 14/11/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bonsai sam hương mini
 • Giá: 700.000 đ
 • Ngày đăng: 13/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Sam hương mini
 • Giá: 50.000 đ
 • Ngày đăng: 08/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bonsai mini
 • Giá: 2.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bonsai mini Sài Gòn
 • Giá: Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 06/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Hồng ngọc mai
 • Giá: 150.000 đ
 • Ngày đăng: 05/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bán cây sứ bonsai
 • Giá: 850.000 đ
 • Ngày đăng: 05/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN