Bán cây cảnh Cây bonsai

Khoảng giá

615 kết quả tìm được

Cây sung chuẩn chơi bonsai
 • Giá: 780.000 đ
 • Ngày đăng: 19/07/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây bonsai
 • Giá: 100.000 đ
 • Ngày đăng: 19/07/2018
 • Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu
LƯU TIN
Cây bonsai
 • Giá: Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 19/07/2018
 • Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu
LƯU TIN
Bonsai mini
 • Giá: Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 19/07/2018
 • Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu
LƯU TIN
Bonsai mini
 • Giá: Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 11/07/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Mai chiếu thuỷ kim giòn
 • Giá: Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 11/07/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây linh sâm lũa zin, ghép linh sâm 86 bông tím
 • Giá: 1.450.000 đ
 • Ngày đăng: 10/07/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây linh sâm lũa zin
 • Giá: 1.250.000 đ
 • Ngày đăng: 10/07/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây bằng lăng bông tím gốc u bú tròn đều
 • Giá: 550.000 đ
 • Ngày đăng: 09/07/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cây mai ghép đại lộc
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 09/07/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bonsai sam hương
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Ngày đăng: 06/07/2018
 • Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu
LƯU TIN
Thanh lý vườn cây cảnh, bonsai
 • Giá: Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 05/07/2018
 • Địa điểm: Bình Định
LƯU TIN
Cây sâm núi trái
 • Giá: 2.300.000 đ
 • Ngày đăng: 04/07/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Linh sam bon sai
 • Giá: 380.000 đ
 • Ngày đăng: 29/06/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cần ra đi 2 gốc nguyệt quế
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 27/06/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN