Bán Cây cảnh sân vườn

Khoảng giá

12 kết quả tìm được

Sung cảnh
 • Giá: 700.000 đ
 • Ngày đăng: 27/11/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bán cây khế chua ta 100 năm tuổi
 • Giá: 20.000.000 đ
 • Ngày đăng: 27/11/2018
 • Địa điểm: Hải Dương
LƯU TIN
Bán giống bơ Hass tiềm năng xuất khẩu
 • Giá: 70.000 đ
 • Ngày đăng: 20/11/2018
 • Địa điểm: Đắk Nông
LƯU TIN
Bán cây giống Sala (Ngọc Kỳ Lân) số lượng lớn nhỏ toàn quốc
 • Giá: 50.000 đ
 • Ngày đăng: 13/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cần bán cây bóng mát
 • Giá: 12.000.000 đ
 • Ngày đăng: 12/11/2018
 • Địa điểm: Đà Nẵng
LƯU TIN
Cần bán gốc cây vú sữa
 • Giá: 5.000.000 đ
 • Ngày đăng: 08/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Mai vàng
 • Giá: 170.000.000 đ
 • Ngày đăng: 08/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bán cây bưởi đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ
 • Giá: 30.000.000 đ
 • Ngày đăng: 02/11/2018
 • Địa điểm: Bắc Ninh
LƯU TIN
Cây lưỡi hổ
 • Giá: 25.000 đ
 • Ngày đăng: 01/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bán cây giống Sala (Ngọc Kỳ Lân) số lượng lớn nhỏ toàn quốc
 • Giá: 50.000 đ
 • Ngày đăng: 01/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bán cây nguyệt quế
 • Giá: 300.000 đ
 • Ngày đăng: 30/10/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Lan trầm rừng
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 23/10/2018
 • Địa điểm: Hải Phòng
LƯU TIN