Bán Chim yến

Khoảng giá

254 kết quả tìm được

Chim yến phụng sinh sản
 • Giá: 550.000 đ
 • Ngày đăng: 11/11/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chim yến phụng 70kk
 • Giá: 70.000 đ
 • Ngày đăng: 02/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Chim yến hót
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Ngày đăng: 30/10/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Chim yến nói
 • Giá: 10.000.000 đ
 • Ngày đăng: 30/10/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Chim hay
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 28/10/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chim yến phụng 5 con 400k ai hốt
 • Giá: 400.000 đ
 • Ngày đăng: 26/10/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Bán chim hoàng yến hót căng 1.500.000đ
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 26/10/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chim Yến Hót
 • Giá: 700.000 đ
 • Ngày đăng: 26/10/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Chim két
 • Giá: 400.000 đ
 • Ngày đăng: 25/10/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Cần bán cặp yến phụng màu lông tương trắng đơm cá
 • Giá: 250.000 đ
 • Ngày đăng: 25/10/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Chim yến phụng và lồng
 • Giá: 250.000 đ
 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Thanh lý 7 chim yến 3 trống + 4 mái thay lông xong
 • Giá: 4.000.000 đ
 • Ngày đăng: 21/10/2018
 • Địa điểm: Đà Nẵng
LƯU TIN
Hồng yến trống, 2 năm tuổi.
 • Giá: 1.000.000 đ
 • Ngày đăng: 20/10/2018
 • Địa điểm: Thừa Thiên Huế
LƯU TIN
Chim yến phụng sinh sản 250k/1cap
 • Giá: 250.000 đ
 • Ngày đăng: 17/10/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chim yến phụng
 • Giá: 100.000 đ
 • Ngày đăng: 15/10/2018
 • Địa điểm: Bình Dương
LƯU TIN