Bán Khướu

Khoảng giá

168 kết quả tìm được

Chim khướu + lòng đang nuôi
 • Giá: 1.400.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Cần bán chim khiếu 2 mùa
 • Giá: 1.600.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Thanh lý bớt chim
 • Giá: 123.000 đ
 • Ngày đăng: 07/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bán cặp chim khướu bạc má, mun thuần
 • Giá: 2.600.000 đ
 • Ngày đăng: 06/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Nhà buôn bán ko chăm nữa bán rẻ 2 con
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Ngày đăng: 06/12/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Khướu hót múa
 • Giá: 1.700.000 đ
 • Ngày đăng: 06/12/2018
 • Địa điểm: Đà Nẵng
LƯU TIN
Chim khướu mun trống mái
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 06/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chim khướu 4 năm tuổi hót hay như ca sĩ
 • Giá: 1.650.000 đ
 • Ngày đăng: 05/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Khướu mái sumo 2 mùa
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 05/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Khướu Mun
 • Giá: 3.000.000 đ
 • Ngày đăng: 05/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Chim Khướu
 • Giá: 5.000.000 đ
 • Ngày đăng: 05/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bán hoặc giao lưu khướu ,cặp choè than 2 mùa
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 05/12/2018
 • Địa điểm: Thừa Thiên Huế
LƯU TIN
Khướu bạc má thuần
 • Giá: 1.000.000 đ
 • Ngày đăng: 05/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Trọn bộ chim lồng
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 05/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Khướu đấu xoè
 • Giá: 1.700.000 đ
 • Ngày đăng: 04/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN