Bán Khướu

Khoảng giá

824 kết quả tìm được

Bán bộ khướu bạc má bao trống chim bị gẩy móng
 • Giá: 399.000 đ
 • Ngày đăng: 13/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bán khướu hót hay
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 13/11/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bán bộ chim khiếu thuần
 • Giá: 1.800.000 đ
 • Ngày đăng: 13/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Chim khướu chuột vồ
 • Giá: 700.000 đ
 • Ngày đăng: 13/11/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Khướu đầu bạc sinh sản
 • Giá: 1.000.000 đ
 • Ngày đăng: 12/11/2018
 • Địa điểm: Bình Dương
LƯU TIN
Bán bộ chim khiếu thuần và lồng
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 12/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Mình có 2 khướu mun và 2 khướu bạc má
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 12/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
chim ồn wa nên bán
 • Giá: 4.500.000 đ
 • Ngày đăng: 12/11/2018
 • Địa điểm: Đắk Lắk
LƯU TIN
Khướu VIP đè cả dàn nên phải bán
 • Giá: 5.600.000 đ
 • Ngày đăng: 11/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Khướu da bò mái
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 11/11/2018
 • Địa điểm: Bình Dương
LƯU TIN
Khướu bạc má 4 mùa.
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Ngày đăng: 11/11/2018
 • Địa điểm: Lâm Đồng
LƯU TIN
Hai bộ sẻ giao lưu khướu vs họa mi
 • Giá: 1.000.000 đ
 • Ngày đăng: 11/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bán bộ khướu bạc má 3 mùa hót hay
 • Giá: 1.800.000 đ
 • Ngày đăng: 11/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Gây nuôi trần giao lưu mi.khướu.lửa.thần.cm ktl
 • Giá: Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 11/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Khướu mái thuần 2 mùa
 • Giá: 400.000 đ
 • Ngày đăng: 10/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN