Bán chó Bắc Kinh

Khoảng giá

91 kết quả tìm được

Đàn shintzu lai Bắc kinh
 • Giá: 950.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bắc Kinh lai Nhật, tam thể, 3 tháng, sẽ fix
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bắc Kinh thuần chủng
 • Giá: 2.700.000 đ
 • Ngày đăng: 07/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chó bắc kinh. Giống đực vàng nâu trắng 9thang tuổi
 • Giá: 1.600.000 đ
 • Ngày đăng: 07/12/2018
 • Địa điểm: Hưng Yên
LƯU TIN
Chó bắc kinh lai nhật bò sữa 35 ngày tuổi.
 • Giá: 1.100.000 đ
 • Ngày đăng: 06/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chó Bắc Kinh màu Trắng Sữa 1tháng tuổi
 • Giá: 2.800.000 đ
 • Ngày đăng: 05/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chó bắc kinh lai nhật
 • Giá: 1.000.000 đ
 • Ngày đăng: 05/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chó Bắc Kinh lai Nhật đực 1 tuổi
 • Giá: 3.900.000 đ
 • Ngày đăng: 04/12/2018
 • Địa điểm: Hải Phòng
LƯU TIN
Lông xù mực tiền
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 02/12/2018
 • Địa điểm: Kiên Giang
LƯU TIN
Phóc sóc lại bắc kinh
 • Giá: 3.000.000 đ
 • Ngày đăng: 01/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bắc kinh lai
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 01/12/2018
 • Địa điểm: Kiên Giang
LƯU TIN
Bắc kinh pom mini bỏ túi 600g
 • Giá: 600.000 đ
 • Ngày đăng: 01/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Chó lai Bắc Kinh, chân lùn. 4 tháng
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 01/12/2018
 • Địa điểm: Hải Phòng
LƯU TIN
Bầy Bắc kinh shintzu 2 tháng
 • Giá: 950.000 đ
 • Ngày đăng: 01/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Bắc kinh lai nhật trắng tinh
 • Giá: Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 29/11/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN