Chó con được 2 tháng tuổi

Mô tả

Giống bắc kinh lai phốc siêu yêu Đã tiêm phòng một mũi vắc xin do nhà tự tiêm.

Sản phẩm tương tự

Mình đang có mấy bé cần tìm chủ
 • Giá: 1.300.000 đ
 • Ngày đăng: 14/05/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Cần bán chó Bắc Kinh lai Nhật
 • Giá: 950.000 đ
 • Ngày đăng: 09/04/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chó Bắc Kinh thuần chủng cái 5 tháng tuổi
 • Giá: 2.700.000 đ
 • Ngày đăng: 26/02/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bán Bắc Kinh lai Nhật nhà đẻ
 • Giá: 850.000 đ
 • Ngày đăng: 23/02/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bắc Kinh thuần chủng đực bán rẻ
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Ngày đăng: 06/02/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bán chó NLBK tháng
 • Giá: 2.500.000 đ
 • Ngày đăng: 22/01/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN