Chó becgie 34kg được huấn luyện biết nghe lời

Mô tả

Nhà chật mà chó rất to nên bán . Chó đẹp nghe lời dể dạy . Ăn uống cực kỳ vể và rất mến chủ mà mà vợ thì không thích nên báN .cám ơn chợ tốt.

Sản phẩm tương tự

Bán becgie cái 16 tháng 35kg
 • Giá: 5.000.000 đ
 • Ngày đăng: 03/12/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Becgie thuần chủng 4 tuần nữa xuất chuồng.
 • Giá: 5.400.000 đ
 • Ngày đăng: 02/12/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Becgie 3 tháng ben kheo gù đuôi dài phết đất
 • Giá: 4.500.000 đ
 • Ngày đăng: 02/12/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Cần bán 2 con becgie nhu hình.
 • Giá: 5.000.000 đ
 • Ngày đăng: 29/11/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Becgie con (mẹ thuần+ cha f)
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 26/11/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Bán chó Becgie con thuần chủng
 • Giá: 3.000.000 đ
 • Ngày đăng: 27/09/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN