Chó becgie 34kg được huấn luyện biết nghe lời

Mô tả

Nhà chật mà chó rất to nên bán . Chó đẹp nghe lời dể dạy . Ăn uống cực kỳ vể và rất mến chủ mà mà vợ thì không thích nên báN .cám ơn chợ tốt.

Sản phẩm tương tự

Chó becgie đực trưởng thành
 • Giá: 6.500.000 đ
 • Ngày đăng: 19/07/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Chó becgie cái đang lên giống ngày đầu
 • Giá: 8.000.000 đ
 • Ngày đăng: 19/07/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Cho lai
 • Giá: 300.000 đ
 • Ngày đăng: 19/07/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Becgie con 55ngay
 • Giá: 2.000 đ
 • Ngày đăng: 19/07/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Becgie
 • Giá: 3.500.000 đ
 • Ngày đăng: 18/07/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Tìm chủ mới cho 2 bé Becgie lai
 • Giá: 900.000 đ
 • Ngày đăng: 02/07/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN