Chó becgie 34kg được huấn luyện biết nghe lời

Mô tả

Nhà chật mà chó rất to nên bán . Chó đẹp nghe lời dể dạy . Ăn uống cực kỳ vể và rất mến chủ mà mà vợ thì không thích nên báN .cám ơn chợ tốt.

Sản phẩm tương tự

Chó becgie F1
 • Giá: 5.000.000 đ
 • Ngày đăng: 31/10/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Bày becgie hơn 2 tháng
 • Giá: 3.500.000 đ
 • Ngày đăng: 29/10/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Bầy Chó becgie nhà nuôi, 2,5 tháng tuổi
 • Giá: 2.500.000 đ
 • Ngày đăng: 28/10/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Cần tiềm chủ cho 4 bé bec từ 15 đến 20 tháng
 • Giá: 100.000 đ
 • Ngày đăng: 26/10/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Bán chó Becgie con thuần chủng
 • Giá: 3.000.000 đ
 • Ngày đăng: 27/09/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Tìm chủ mới cho 2 bé Becgie lai
 • Giá: 900.000 đ
 • Ngày đăng: 02/07/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN