Chó becgie 34kg được huấn luyện biết nghe lời

Mô tả

Nhà chật mà chó rất to nên bán . Chó đẹp nghe lời dể dạy . Ăn uống cực kỳ vể và rất mến chủ mà mà vợ thì không thích nên báN .cám ơn chợ tốt.

Sản phẩm tương tự

7kg ngừa 2muôi xăm tai.
 • Giá: 3.000.000 đ
 • Ngày đăng: 10/09/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Becgie long xù
 • Giá: 2.500.000 đ
 • Ngày đăng: 09/09/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Becgie Đức 5kg
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Ngày đăng: 08/09/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Becgie đực
 • Giá: 9.500.000 đ
 • Ngày đăng: 07/09/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Becgie con
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 30/08/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Tìm chủ mới cho 2 bé Becgie lai
 • Giá: 900.000 đ
 • Ngày đăng: 02/07/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN