Cái dòng chihuahua rất khôn

Mô tả

Cái bé xíu 1.3kg.. Nhà mình nuôi cũng 18 tháng rồi. Sắp salo chưa đẻ lứa nào. Trông nhà rất tốt. Đáng yêu.

Sản phẩm tương tự

Chihuahua lai
 • Giá: 3.000.000 đ
 • Ngày đăng: 15/07/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chihuahua
 • Giá: 3.500.000 đ
 • Ngày đăng: 15/07/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chihuahua cái sắp salo
 • Giá: 4.500.000 đ
 • Ngày đăng: 14/07/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chihuahua cái 6 tháng bán rẻ
 • Giá: 5.000.000 đ
 • Ngày đăng: 24/05/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chó Chihuahua bò sữa bán rẻ
 • Giá: 4.500.000 đ
 • Ngày đăng: 07/04/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bán chó Chihuahua đực size mini, 2kg
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Ngày đăng: 06/02/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN