Bán Hoặc trao đổi chó Bull pháp đẹp bù giá

Mô tả

Nhà chật muốn bán hoặc ai có bull pháp thì đổi cho mình sẽ bù giá nếu chó đẹp. Cún mình dc 14th tuổi khỏe mạnh thông minh chích ngừa đầy đủ và rất hiền lành mến trẻ.

Sản phẩm tương tự

Chó bulldog
 • Giá: 3.500.000 đ
 • Ngày đăng: 09/09/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Ko có thời gian chăm nên cần bán em Bull Pháp đực
 • Giá: 8.500.000 đ
 • Ngày đăng: 05/09/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Bull pháp nhập cái 8 tháng
 • Giá: 20.000.000 đ
 • Ngày đăng: 15/08/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Không có thời gian cần bán bulldog đang lên giống
 • Giá: 12.000.000 đ
 • Ngày đăng: 01/08/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Bán bé bull dog giới tính xmen
 • Giá: 4.000.000 đ
 • Ngày đăng: 26/07/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Chó bull Pháp đực va bulldong cái
 • Giá: 10.000.000 đ
 • Ngày đăng: 07/06/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN