Bán Hoặc trao đổi chó Bull pháp đẹp bù giá

Mô tả

Nhà chật muốn bán hoặc ai có bull pháp thì đổi cho mình sẽ bù giá nếu chó đẹp. Cún mình dc 14th tuổi khỏe mạnh thông minh chích ngừa đầy đủ và rất hiền lành mến trẻ.

Sản phẩm tương tự

Bulldog Anh đực giống
 • Giá: 9.000.000 đ
 • Ngày đăng: 23/10/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Bull pháp đực nhập
 • Giá: 10.000.000 đ
 • Ngày đăng: 21/10/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Bán chó bull pháp
 • Giá: 10.000.000 đ
 • Ngày đăng: 02/10/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Chó bulldog 50 ngày tuổi đã chích ngừa đầy đủ
 • Giá: 3.000.000 đ
 • Ngày đăng: 02/10/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Chó bulldog đực vka
 • Giá: 10.000.000 đ
 • Ngày đăng: 01/10/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Ko có thời gian chăm nên cần bán em Bull Pháp đực
 • Giá: 8.500.000 đ
 • Ngày đăng: 05/09/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN