Bán chó Fox/Minpin

Khoảng giá

763 kết quả tìm được

Chó phốc hươu hơn hai tháng tuổi
 • Giá: 1.300.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Phốc sốc mini trắng tinh xinh xắn
 • Giá: 5.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Fox cái đỏ đen 2 lứa
 • Giá: 3.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Hải Dương
LƯU TIN
Đàn phốc Minpin 2 đực 2 cái
 • Giá: 1.600.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Fox cái đẻ1 lứa sắp salo
 • Giá: 2.200.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chó mini pinscher ( fox; phốc) đen đỏ
 • Giá: 5.000.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Phốc sóc thái
 • Giá: 4.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
chó phốc sóc. giống đực. 35 ngày
 • Giá: 6.000.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bán chó có tiêm đầy đủ
 • Giá: 3.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
phốc hieu đực 5kg
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Nam Định
LƯU TIN
Chó Fox hươu
 • Giá: 1.700.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
E đực phối sung nhiêu san phẩm đẹp
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chó fox hươu đực 15 tháng
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Thanh Hóa
LƯU TIN
Bé cún phốc sốc lai đẹp
 • Giá: 1.400.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Bình Dương
LƯU TIN
Phốc sóc đực giống phối xung
 • Giá: 12.000.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN