Cần bán bull dog đực 2 tuổi

Mô tả

Bull anh 2 tuổi nặng 35 kg vì ko có time chăm lên tìm chủ mới cho e nó. Giá ra đi là 5,5t.

Sản phẩm tương tự

Chó French bulldog
 • Giá: 20.000.000 đ
 • Ngày đăng: 30/11/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bull Pháp đực 5 tháng tuổi
 • Giá: 6.500.000 đ
 • Ngày đăng: 27/11/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bán hoặc giao lưu bò sục cái
 • Giá: 3.500.000 đ
 • Ngày đăng: 26/11/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bán Bull Pháp mầu blue merle với mầu kem
 • Giá: 8.000.000 đ
 • Ngày đăng: 07/11/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Tùng Lộc Pet bán English Bulldog T1809
 • Giá: 9.500.000 đ
 • Ngày đăng: 03/11/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bán chó Bull Pháp
 • Giá: 9.000.000 đ
 • Ngày đăng: 31/10/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN