Cần bán bull dog đực 2 tuổi

Mô tả

Bull anh 2 tuổi nặng 35 kg vì ko có time chăm lên tìm chủ mới cho e nó. Giá ra đi là 5,5t.

Sản phẩm tương tự

Cần bán chó Bull Pháp nhà đẻ màu vện lửa
 • Giá: 4.000.000 đ
 • Ngày đăng: 20/08/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bán bé Bulldog cái 1 tuổi
 • Giá: 70.000.000 đ
 • Ngày đăng: 13/06/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Bán chó
 • Giá: 6.000.000 đ
 • Ngày đăng: 13/06/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Cần bán e Bull Pháp đực vện
 • Giá: 6.500.000 đ
 • Ngày đăng: 12/06/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Hà Nội – bán đàn Bull Pháp con
 • Giá: 9.000.000 đ
 • Ngày đăng: 11/06/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN
Chào bán đàn chó English Bulldog tháng 07/2018
 • Giá: 16.000.000 đ
 • Ngày đăng: 11/06/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
LƯU TIN