pug lai

Mô tả

Tìm ba mẹ cho pé pug lai ú nu, ăn mạnh.

Sản phẩm tương tự

Chó pug đực 4 tháng tuoi
 • Giá: 6.500.000 đ
 • Ngày đăng: 19/07/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Pug cái trưởng thành
 • Giá: 4.500.000 đ
 • Ngày đăng: 19/07/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Bán chó pug Anh đực
 • Giá: 16.000.000 đ
 • Ngày đăng: 18/07/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Gần ba tháng tuổi đa sổ giun va chich ngưa đây đủ
 • Giá: 3.000.000 đ
 • Ngày đăng: 18/07/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Chó Pug thuần chủng
 • Giá: 4.000.000 đ
 • Ngày đăng: 27/06/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN
Bán chó Pug cái
 • Giá: 8.000.000 đ
 • Ngày đăng: 20/04/2018
 • Địa điểm: Cần Thơ
LƯU TIN