Điều xanh 2k3

Mô tả

Điều xanh 2k3 tay tròn dầy co nước nuôi, Anh em hợp nhãn alo, Giá 800k bao sổ.

Sản phẩm tương tự

gà điều
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: An Giang
LƯU TIN
Gà đá 3 Hàng vảy
 • Giá: 800.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: An Giang
LƯU TIN
Điều 2k4
 • Giá: 900.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: An Giang
LƯU TIN
GÀ BƯỚM CHÂN VUÔNG 3K2
 • Giá: 2.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: An Giang
LƯU TIN
Khét
 • Giá: 1.200.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: An Giang
LƯU TIN
Châu đốc
 • Giá: 1.800.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: An Giang
LƯU TIN