gà điều

Mô tả

Cần bán gà điều trích nặng 2.4kg trạng 2,7kg gà cự gà cùng trạng gà đá hay do cụt ngón hồi nhỏ dạt ra bán cho ai đá xóm ai quan tâm liên hệ.

Sản phẩm tương tự

Điều xanh 2k3
 • Giá: 800.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: An Giang
LƯU TIN
Gà đá 3 Hàng vảy
 • Giá: 800.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: An Giang
LƯU TIN
Điều 2k4
 • Giá: 900.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: An Giang
LƯU TIN
GÀ BƯỚM CHÂN VUÔNG 3K2
 • Giá: 2.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: An Giang
LƯU TIN
Khét
 • Giá: 1.200.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: An Giang
LƯU TIN
Châu đốc
 • Giá: 1.800.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: An Giang
LƯU TIN