Gà che 1.50

Mô tả

Gã đã qua cửa ... không có thời gian nuôi nên bán lại.

Sản phẩm tương tự

Gà che 9l
 • Giá: 800.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Bến Tre
LƯU TIN
1k zin tay tốt
 • Giá: 10.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Bến Tre
LƯU TIN
Tre 1k50g
 • Giá: 800.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Bến Tre
LƯU TIN
Điều siu mỹ 1kg2
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Bến Tre
LƯU TIN
CHUỐI TƠ 1,2kg
 • Giá: 250.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Bến Tre
LƯU TIN
Cặp gà we 1kí3
 • Giá: 1.000.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Bến Tre
LƯU TIN