Gà đông tảo 40 ngày tuổi

Mô tả

Gà đông tảo từ 30 ngày tuổi đến 40 ngày tuổi giá từ 60k đến 80k ( có 7 con do đẻ ngày nào bỏ trứng vào máy ấp ngày đó nên không đều). Gần trạm thu phí suối giữa thủ dầu một bình dương.

Sản phẩm tương tự

1ga lông vãy rồng và 3 gà tre lai ae xem hình
 • Giá: Thỏa thuận
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Bình Dương
LƯU TIN
Lúa non 2kg1
 • Giá: 600.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Bình Dương
LƯU TIN
Bán gá da
 • Giá: 22.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Bình Dương
LƯU TIN
Gà lông đá cựa
 • Giá: 1.000.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Bình Dương
LƯU TIN
Điều lai 2k7
 • Giá: 2.200.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Bình Dương
LƯU TIN
Khoảng 1kg zin 100%
 • Giá: 400.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Bình Dương
LƯU TIN