Gà tre mỹ zin, trạng 1,2kg.

Mô tả

Gà zin chưa đá, bán cho ae nào về nuôi tết đá. Gà 7 tháng, đang cự mạnh. Hình sao gà vậy.

Sản phẩm tương tự

Gà lông bướm tơ 8 tháng
 • Giá: 900.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Thanh lí giá rẻ
 • Giá: 300.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Gà nòi lai
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Lông bướm 2k8
 • Giá: 900.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Cần bán gà đá tết
 • Giá: 1.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN
Hàng thanh lí. Ga zin . Về nuôi là đá
 • Giá: 650.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: Đồng Nai
LƯU TIN