cọp 3ki1 zin

Mô tả

Gà lai mới lên nguyên zin sung cư ̣ mạnh cao ráo đẹp trai tay tốt ức cu vẩy sạch bo đá tốt nhanh lẹ bổn lỳ đá cựu nha ae.

Sản phẩm tương tự