cọp 3ki1 zin

Mô tả

Gà lai mới lên nguyên zin sung cư ̣ mạnh cao ráo đẹp trai tay tốt ức cu vẩy sạch bo đá tốt nhanh lẹ bổn lỳ đá cựu nha ae.

Sản phẩm tương tự

Gà zin 1,2kg bổn lỳ
 • Giá: 850.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Máy tre sil mỹ giá 600k
 • Giá: 600.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Ga tre
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Máy nòi xám gia 800k
 • Giá: 800.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Khét bổn tiền 2k6
 • Giá: 1.700.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Gà nồi trạng lớn mình bảo đảm gà điều có thành tíc
 • Giá: 2.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN