Gà zin 1,2kg bổn lỳ

Mô tả

Gà nhà đổ, bổn Bến Tre, mẻ trước có nhiều thành tích, rất lỳ và nhạy cựa, bo đá như cây đập, lùa nạp siêu tốc độ, đá lông xài miệng rất tốt. Gà bao zin 100%, bao xổ mọi thể loại, bao chạy bậy, ăn thua đủ điểm, trạng 1,2kg, được 10 tháng, lên tay tốt, chắc gà, về vô mồi tuần lễ có đã. Ae hợp nhãn có thể mang gà theo xổ thoải mái vừa ỷ bắt về chơi, vui lòng LH trực tiếp, ko nhận tn.

Sản phẩm tương tự

cọp 3ki1 zin
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Máy tre sil mỹ giá 600k
 • Giá: 600.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Ga tre
 • Giá: 500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Máy nòi xám gia 800k
 • Giá: 800.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Khét bổn tiền 2k6
 • Giá: 1.700.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN
Gà nồi trạng lớn mình bảo đảm gà điều có thành tíc
 • Giá: 2.500.000 đ
 • Ngày đăng: 08/12/2018
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
LƯU TIN