Gà zin 1,2kg bổn lỳ

Mô tả

Gà nhà đổ, bổn Bến Tre, mẻ trước có nhiều thành tích, rất lỳ và nhạy cựa, bo đá như cây đập, lùa nạp siêu tốc độ, đá lông xài miệng rất tốt. Gà bao zin 100%, bao xổ mọi thể loại, bao chạy bậy, ăn thua đủ điểm, trạng 1,2kg, được 10 tháng, lên tay tốt, chắc gà, về vô mồi tuần lễ có đã. Ae hợp nhãn có thể mang gà theo xổ thoải mái vừa ỷ bắt về chơi, vui lòng LH trực tiếp, ko nhận tn.

Sản phẩm tương tự